Mẫu 15 – Sọc đỏ vàng

Mẫu 30 – Chopper
04/04/2015
Mẫu 01 – Rằn ri rêu
13/04/2015

Mẫu 15 – Sọc đỏ vàng