Mẫu 67 – Chiếc lá

Mẫu 24 – Sọc ba màu – Old
28/03/2015
Mẫu 59 – Harley – Old
29/03/2015

Mẫu 67 – Chiếc lá