Mẫu 84 – Sọc bốn màu

Mẫu 69 – Đầu lâu trắng đỏ
28/03/2015
Mẫu 21 – Cung hoàng đạo
28/03/2015

Mẫu 84 – Sọc bốn màu