Mẫu 308 – Giày Converse
16/04/2016
Mẫu 307 – Evolution
16/04/2016

Mẫu 303 – Since 1992

Chỉ 35k một cái. Mua ngay!!!