Mẫu 88 – Sọc 5 màu

Mẫu 87 – Girun
28/03/2015
Mẫu 89 – Xe đạp bông – Old
28/03/2015

Mẫu 88 – Sọc 5 màu