Mẫu 89 – Xe đạp bông – Old

Mẫu 88 – Sọc 5 màu
28/03/2015
Mẫu 90 – Chữ chuối
28/03/2015

Mẫu 89 – Xe đạp bông – Old